کمکی که شهید باکری در سوریه به حاج قاسم کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری