پرداخت کسورات بازنشستگان به دستگاه‌ها، به زودی

معاون صندوق بازنشستگی کشوری گفت: مشکل پرداخت کسورات بازنشستگان به دستگاه‌های محل خدمت به زودی مرتفع می‌شود.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir