برانکو ورزشگاه تختی را منفجر کرد/ کنایه پرسپولیس ها به سپاهان

جهان پهلوانان
در حال انتقال به منبع خبر