هشدار برای تخلیه منازل مسکونی در مناطق رانشی گرگان؛ تثبیت مناطق رانشی نیازمند ۱۹۰میلیاردتومان اعتبار

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر