چرا روزی که فخری زاده نشان لیاقت گرفت تصویر او منتشر نشد؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری