3954 نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته بازنشسته شدند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری