فرمانده آمریکایی: سئول و واشنگتن از ائتلافشان محافظت کنند

همراهان خبر
در حال انتقال به منبع خبر