ورود خودرو به میان جمعیت در آلمان یک کشته داد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری