خسارت سیل به روستای «خندقلو» بجنورد

ایرنا
در حال انتقال به منبع خبر