جبران سقوط هواپیما تضعیف نیروهای مسلح نیست

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری