طرح ساماندهی کارکنان دولت سال آینده تعیین تکلیف می شود

۱۱۴ نور نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ما هم اکنون در کمیسیون اجتماعی بر طرح ساماندهی کارکنان دولت کار می کنیم که سال آینده به نتیجه می رسد. ولی اسماعیلی بیان داشت: تلاش داریم نیروهای قراردادی را به نیروهای پیمانی و نیروهای شرکتی را به نیروهای قراردادی تبدیل کنیم و در یک […]

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir