مهم ترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران طی چهل سال گذشته عزتمندی و اقتدار است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری