قطار حومه ای در مازندران

ساری- کرونا فعالیت قطارهای محلی را در مازندران کاهش داد و با این حال در برخی مسیرها از جمله شیرگاه - ساری ریل باس سیر دارد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir