اوج گیری مجدد نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی

متوسط نرخ بیکاری کشورهای منطقه یورو از هشت درصد عبور کرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir