احتمال برگزاری حج با کاهش سهمیه ها

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
ایرنا ( ۱۸)

نشست خبری سخنگوی دولت