اهداء 20 بسته معیشتی و بهداشتی به دانش آموزان بی بضاعت در اجرای رزمایش همدلی کمک مؤمنانه"در کنار شما هستیم"

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری