55درصدمبتلایان کرونا دربیمارستان بزرگ دزفول بیماری زمینه ای دارند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری