رویترز: آمریکا فعلا ظریف را تحریم نخواهد کرد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر