اما و اگر های ممنوعیت کشت برنج در فلات مرکزی / افزایش قیمت زمینه ساز کشت برنج در مناطق کم آب شد!

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری