ایستادگی در مقابل دشمن صهیونیستی، آنان را به شکست حتمی می کشاند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری