شیوه خصوصی سازی مخابرات اشتباه بود/ زمان قانون گذاری وزیر را فراموش می کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری