تفاهم نامه پیاده سازی پروژه های مرتبط با شهر هوشمند سنندج امضا شد

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر