آتش سوزی گسترده در ایستگاه قطار جده

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری