دکتر روحانی فرا رسیدن روز ملی جمهوری غنا را تبریک گفت

دکتر روحانی فرا رسیدن روز ملی جمهوری غنا را تبریک گفت.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir