سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال می کنیم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری