پاسخ مهم آیت الله جنتی به درخواست جوانان برای حل مسئله اخیر دو تن از علمای حوزه

سبز البرز
در حال انتقال به منبع خبر