برگزاری سومین کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری