آیت الله هاشمی که همسرش را عفت صدا می زد، تحت تاثیر فرهنگ غرب بود؟ /یک سوال از امام جمعه مشهد

عصر ایران نوشت: اینکه هر اتفاقی در کشور را تحت تاثیر فرهنگ غرب نشان بدهیم، بیان قدرت ما نیست بلکه حکایت از ضعف ما دارد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir