تعیین تکلیف حساب های مازاد مشتریان در موسسه اعتباری نور

موسسه اعتباری نور تعیین تکلیف و تجمیع حساب های مازاد مشتریان را در دستور کار قرار داده است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir