خمین چهارمین شهر پیر استان مرکزی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری