رهبری: ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی دانم

جهان نیوز
در حال انتقال به منبع خبر