سارق حرفه ای مغازه های بازار تهران به دام افتاد

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری گفت: ماموران ۱۱۳ بازار ، یک سارق حرفه ای مغازه را با ۳ فقره سرقت شناسایی و دستگیر کردند و بدین ترتیب راز سرقت های یک میلیاردی بازار تهران فاش شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir