لحظه حمله تروریستی اهواز هنگام پخش زنده تلویزیونی

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر