کاربران لبنانی هشتگ «السید_نصرالله_ثقتنا» را ترند کردند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری