اکبر آفاقی به مس می رود

اکبر آفاقی احتمالا به مس رفسنجان خواهد پیوست.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir