انفجار در سکوی نفتی ایران در خلیج فارس

فانوس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر