تعیین حداقل دستمزد کارگران در قانون کار نباید کمتراز ۷ میلیون تومان باشد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی به حداقل دستمزد کارگران اشاره کرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir