استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در جهت پیشگیری از اطاله دادرسی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری