فیلم ضبط شده با گوشی همراه توسط فردی در لحظه حمله تروریستی در اهواز دریافت

خبرنامه دانشجویان ایران
در حال انتقال به منبع خبر