ظریف: ۲۰ سپتامبر هیچ اتفاق جدیدی رخ نمی دهد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری