روابط با کشورهای همسایه برای جهش صادرات و تعاملات بیشتر شود

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir