ابراز رضایت وزیر آموزش و پرورش از شبکه شاد

اقتصاد ایران: وزیر آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش برای داشتن محیطی امن، شبکه شاد را تدوین کرد و شاد در حال حاضر ۷۰ درصد نیازهای آموزش و پرورش را برآورده می کند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir