فیلم/آخرین وضعیت کرونای انگلیسی در کشور

در این فیلم علیرضا رئیسی از آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونای انگلیسی در کشور می گوید.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir