افتتاح بخشی از پروژه بزرگراه «سراب - بستان آباد» توسط وزیر راه و شهرسازی

ایسنا آذربایجان شرقی
در حال انتقال به منبع خبر