پای درد دل بازنشستگان تامین اجتماعی؛ بی پولی بازنشستگی ندارد

افزایش حقوق و دستمزد سالانه مهم ترین اولویت و مساله اقتصادی حقوق و مستمری بگیران بخش خصوص و دولتی است که زندگی و معیشت بیش از ۶۰ میلیون ایرانی به آن گره خورده است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir