آمریکا ۱۰۰ هزار مهاجر را در مرز مکزیک دستگیر کرد

نیروهای گارد مرزی آمریکا طی ماه فوریه گذشته، ۱۰۰ هزار مهاجر را در مرزهای مکزیک دستگیر کردند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir