افزایش مقطعی قیمت خودرو بر پرداخت مطالبات قطعه سازان بی تاثیر است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری