نیمکت نشینی آقای حاشیه پرسپولیس در شهرآورد ۹۰

راهبرد معاصر
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری