روحانی می خواهد با FATF کار سیاسی کند

روستا آزاد عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران اظهارات رئیس جمهور درباره FATF را یک گفتار سیاسی دانست.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir