کاروان نظامی آمریکا وارد مناطق نفت خیز سوریه شد

الف
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری